Pravila privatnosti

Pravila privatnosti Bio-Laguna d.o.o.

Bio- Laguna d.o.o. poštuje vašu privatnost te se obvezuje na zaštitu vaših osobnih podataka. Prikupljanje i čuvanje podataka izvodi se u skladu s odredbama Zakona o zaštiti osobnih podataka. Koristeći se web stranicom, pristajete na postupanje s podacima u skladu s ovim dokumentom.

Osobni podaci su svi podaci koji se odnose na pojedinca čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi. Pojedinac čiji se identitet može utvrditi jest osoba koja se može identificirati izravno ili neizravno, osobito uz pomoć identifikatora kao što su ime, identifikacijski broj, podaci o lokaciji, mrežni identifikator ili uz pomoć jednog ili više čimbenika svojstvenih za fizički, fiziološki, genetski, mentalni, ekonomski, kulturni ili socijalni identitet tog pojedinca.

Pravila zaštite osobnih podataka donijeta su:

  • na temelju Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Službeni list Europske unije L 119/1 od 04.05.2016., dalje u tekstu: Opća uredba)
  • na temelju Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (Nar. novine, br.42/18)
  • na temelju Zakona o radu (Nar. novine, br.93/14 i 127/17)
  • na temelju Zakona o zaštiti na radu (Nar. novine, br. 71/14.,118/14. i 154/14.).

Prikupljanje osobnih podataka

Bio-Laguna d.o.o.. prikuplja osobne podatke (kao što su e-mail adresa, ime, kućna adresa te telefonski broj) isključivo u slučaju kada ih korisnik sam stavi na raspologanje, odnosno u slučaju kada korisnik ispunjava kontakt obrazac u svrhu upita. Osobni podaci i sadržaj obrasca koristi se samo u svrhu povratnog kontakta u vezi upita. Bio-Laguna d.o.o.. neće prosljeđivati podatke trećim stranama.

Sukladno važećem zakonu brzo ćemo odgovoriti na Vaše zahtjeve, zbog Vaše zaštite, možda ćemo morati provjeriti Vaš identitet prije provođenja zahtjeva. Možemo odbiti provođenje zahtjeva koji ugrožavaju privatnost drugih strana, iznimno su nepraktični ili bismo u njihovom ispunjavanju učinili nešto što nije dopušteno primjenjivim zakonima. Uz to, u mjeri u kojoj je to dopušteno važećim zakonima, možda ćemo trebati neke osobne podatke čuvati tijekom dužeg vremena za potrebe arhiviranja.

Osobni podaci su zaštićeni i čuvaju se dostupnim tehnologijama i procesima.

Zahtjeve za pristup, ispravljanje ili brisanje osobnih podataka možete uputiti na našoj stranici ili dopisom poslanim preporučenom pošiljkom.

Ukoliko ste sudjelovali u našim nagradnim igrama:

Obrađujemo osobne podatke koje ste nam dali tijekom nagradne igre odnosno podatke koje ste nam dali kako bismo Vam predali nagradu:

  • Vaše identifikacijske podatke (ime i prezime, prebivalište)
  • Vaše kontakt podatke ( e-adresa te telefon)
  • Podatke o Vašoj kupnji (kupljeni proizvod, količina, prodajno mjesto, datum kupnje)

Vaše osobne podatke obrađujemo u sljedeće svrhe:

  • Kako bismo Vam omogućili sudjelovanje u nagradnoj igri. U tom slučaju, osnova za obradu Vaših osobnih podataka je naš legitimni interes jer postupamo po Vašem zahtjevu da sudjelujete u nagradnoj igri;
  • Kako bismo ispunili svoje zakonske dužnosti u svrhu poštivanja odgovarajućih zakona te u svrhu suradnje sa službama i javnim tijelima. U tom slučaju, osnova za obradu Vaših osobnih je ispunjenje naše zakonske dužnosti;
  • Kako bismo zaštitili svoje opravdane interese (primjerice kada je to nužno za provođenje sigurnosnih mjera). U tom slučaju, osnova za obradu Vaših osobnih podataka je naš legitimni interes.

Upotreba kolačića

Bio-Laguna d.o.o. koristi kolačiće (cookies) kao alat za automatsko prikupljanje podataka o vrsti preglednika i adresi internetskog protokola korisnika koji posjećuje stranicu. Prikupljeni podaci koriste se u svrhu optimizacije web stranice te identifikacije pri sljedećem posjetu. Stranice Bio-Laguna d.o.o..a služe se Google Analytics statistikom. Pravila o kolačićima treće strane potražite na Google Analytics.

Zaštita privatnosti maloljetnih osoba

Naše web stranice nisu namijenjene djeci i osobama mlađim od 14 godina. Djeca i osobe mlađe od 14 godina ne smiju davati osobne podatke putem Interneta bez pristanka roditelja ili skrbnika. Jamčimo da svjesno ne pohranjujemo osobne podatke maloljetnih osoba.

Bio-Laguna d.o.o.. zadržava pravo dodavanja, brisanja ili izmjene bilo kojeg ili svih uvjeta Izjave o privatnosti u bilo kom trenutku, sa ili bez prethodne najave.

Za sva pitanja, komentare i sugestije u vezi s ovom Izjavom o Privatnosti možete nam se obratiti na: bio-laguna@bio-laguna.hr